Üyelik Sözleşmesi

Konu ve Kapsam
İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”), Rima Gold Altın Ticaret Anonim Şirketi (Rima Gold) ile https://rimagold.com.tr/’ye (Websitesi”) giriş yapan ve/veya üye olan (“Üye”) arasında, Kullanıcı’nın Websitesini kullanmasına ilişkin şartları düzenler. Kullanıcı, Websitesi’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Üyelik Sözleşmesi’nin tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerinin onayladığını ve ayrıca Websitesi’nde belirtilen diğer koşullara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

1) TARAFLAR
a) Bir tarafta rimagold.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Hobyar Mah. Cağaoğlu Yokuşu Saadet İş Hanı No:28/104 – Fatih, İstanbul adresinde bulunan Rima Gold Altın Ticaret Anonim Şirketi, bundan böyle Rima Gold olarak anılacaktır.

b) Diğer tarafta rimagold.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı, bundan böyle “Üye” olarak
anılacaktır.

2) KULLANIM ŞARTLARI
2-1) Websitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Rima Gold’a aittir.
2-2) 18 yaşından küçük kişiler Websitesi’nden alışveriş yapamazlar. Siteye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla kullanıcı 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul eder.
2-3) rimagold.com.tr internet sitesinden alışveriş yapmak için sisteme üye olmak zorunludur. Üye olmak ücretsizdir.
2-4) rimagold.com.tr üyesi olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. rimagold.com.tr üyesi, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek rimagold.com.tr sitesini kullanmaya başlayabilir.
2-5) Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından kullanılması mümkün değildir.
2-6) Üyeye sağlanan, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin gizliliğinden Üye sorumlu olacaktır. Bu bilgilerin Üye dışında herhangi bir kişi tarafından kullanılması ve bu durumun denetimi ile ilgili RİMA GOLD’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasına ait IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve diğer bilgileri kullanamayacağı gibi, diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekildeki kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye ‘ye aittir.
2-7) Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanılamaz. Siteden bu yollarla herhangi bir bilgi alınamaz, silinemez ve değiştirilemez.
2-8) Tüketici mevzuatı gereği altın alışverişlerinde müşterinin iade hakkı bulunmamaktadır.
2-9) rimagold.com.tr sitesinde satışta olan tüm ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları, yalnızca internet sitesinde geçerli olup mağazadan yapılan satışlarda geçerli değildir.
2-10) rimagold.com.tr sitesinde yayınlanan fiyatları, görselleri, özellikleri ve tüm diğer bilgileri önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. rimagold.com.tr iş bu kullanma şartlarını istediği zaman ve gerekli görmesi halinde değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.
2-11) rimagold.com.tr web sitesi üzerinde yapılan değişiklikler esnasında meydana gelen veyahut sistemden kaynaklanan dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından da sorumlu değildir. Söz konusu aksaklıklar neticesinde, fiyatı, kapsamı ve özellikleri hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.
2-12) rimagold.com.tr, kendisinin belirlediği güvenlik kriterleri ve kanundan kaynaklanan kıstaslara göre yapılan inceleme sonucu, siparişe konu kredi kartı ve diğer ödeme araçlarıyla ilgili sahtecilik, dolandırıcılık, bilişim suçları ve nevi başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere ilgili kanunlarda suç sayılan fiillerin işlendiği şüphesi halinde, siparişi iptal etme ya da sipariş sahibiyle iletişime geçerek, işlem güvenliğinin sağlanması için ek bilgiler talep etme hakkını saklı tutar. Yapılan inceleme sonucu elde edilen bulguları, sipariş sahibi ile paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.
2-13) Siparişler, yurt içine en geç 3 iş gün içinde gönderilmektedir. Siparişin gönderilmesi için öncelikle havale/EFT ‘nin ödeme sayfasında belirtilen banka hesaplarına geçtiği gün esas alınır.
2-14) rimagold.com.tr internet sitesine ve bulunması halinde uzantılarına girilmesi, sitede yer alan bilgi ve diğer verilerin kullanılması sonucunda her ne sebeple olursa olsun doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hiçbir hal ve surette sorumluluğu bulunmamaktadır.
2-15) rimagold.com.tr sitesinden yapılan tüm kredi kartı ve banka kartı alışverişlerinde 3D güvenlik kullanımı zorunludur. Bu nedenle müşteri kişisel banka ve cep telefon bilgilerini 3. kişilerle
paylaşmamayı beyan ve taahhüt eder. Aksi halde müşteri uğranılan zarardan bizzat sorumlu olur.
2-16) rimagold.com.tr’nin her ne sebeple olursa olsun Kullanıcı işleminin kesintiye uğraması, silinmesi, kaybolması, işlemde gecikme yaşanması, bilgisayar virüsü, internet sağlayıcısından kaynaklı gecikme ve arızalara kapılması, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, hırsızlık, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
2-17) Ödeme Havale/EFT siparişlerinin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin banka hesaplarımıza ulaştığının görüldüğü tarihtir.
2-18) Sitemize hatalı, eksik ve yanıltıcı, genel ahlak kuralları ile kamu düzenine ve T.C. Hukuk Kurallarına aykırı bilgiler ve ifadeler girildiğinin, a.1. maddede sayılan ve bu sayılanlara benzer faaliyetlere girişildiğinin, site ve işletim sisteminin güvenliğini tehdit edici nitelikte faaliyete girişildiğinin, site içeriğindeki bilgilerin değiştirilmeye, silinmeye çalışıldığının ve buna benzer durumların tespit edilmesi halinde kullanıcının sitemize erişim hakkı engellenebilecektir. Bu gibi faaliyetlere karışan kişi ve kurumlar hakkında RİMA GOLD’un sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı dahil olmak üzere her türlü hukukî hakkı saklı tutulmaktadır.
2-19) İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
2-20) Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşme ’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
2- 21) rimagold.com.tr sunmuş olduğu bütün ürünlerin her zaman stokta olduğunu garanti etmemektedir. Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ve stokta olmayan ürünlerin üretimi veya temini mümkün olmayabilir. Bu durumda siparişi veren kişi, e-posta ya da telefon aracılığıyla bilgilendirilir ve tahsil edilen ücreti iade edilir.
2-22) İnternet sitesinin içerik ve bağlantılarının başka kişilerce izinsiz kopyalanarak kullanılması halinde doğacak zararlardan RİMAGOLD Hukuki/Cezai/İdari olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

3) YÜKÜMLÜLÜKLER
3-1) Kullanıcı siteyi kullanırken, RİMA GOLD’un sunmakta olduğu hizmetlere ilişkin olarak yayınlayacağı bildirimlere ve başta Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Mevzuatı olmak üzere her türlü yasal düzenlemeye uygun davranmayı, aykırı kullanım halinde hukukî, cezaî ve idarî her türlü sorumluluğun kullanıcıya ait olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
3-2) Üye tarafından işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya rimagold.com.tr sitesinde bildirilen genel kurallara uyulmaması nedeniyle, RİMA GOLD tarafından geçici veya sürekli olarak Üye’nin rimagold.com.tr’dan yararlanması ve/veya içerik girmesi engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.
3-3) RİMA GOLD ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması Üye’nin sorumluluğundadır.
3-4) Kullanıcı internet sitesini genel ahlaka aykırı, kamu düzenini bozmaya yönelik, başkalarını rahatsız edici şekilde yasalara aykırı bir amaç uğruna kullanamaz.
3-5) Kullanıcı üyeliğini iptal etmek istemesi halinde üyelik iptal işlemi ile ilgili RİMA GOLD ile iletişime geçecektir. Üyeliğin iptal edilmesi halinde kullanıcının siteye giriş yetkisi kaldırılacaktır.
3-6) Kullanıcının hesabını sonlandırması halinde RİMA GOLD hesaba ilişkin bilgileri silme hakkını saklı tutar. Kullanıcının bu halde RİMA GOLD’tan hiçbir hal ve surette hak ve tazminat isteme hakkı bulunmamaktadır.
3-7) Kullanıcının diğer kullanıcılarla ilişkisi tamamen kendisinin sorumluluğunda olup, kullanıcı diğer kullanıcıların ve/veya üye olmaksızın siteyi kullanan kimselerin siteyi kullanmasını önleyici/zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virüs, Truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi halde suç duyurusunda bulunma ve resmî makamlardan soruşturma talebi gelmesi halinde kullanıcının kimlik bilgilerinin açıklanması hakkı saklı tutulmakla RİMA GOLD’un kullanıcı hesabını sonlandırma ve doğmuş/doğacak her türlü zararının tazminini talep hakkı bulunmaktadır.

4) YÜRÜRLÜLÜK
1)Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan ya da sipariş vermek üzere üye olmadan devam ederek bilgilerini paylaştığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen koşulları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, Üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
2)İşbu Sözleşme’nin tarafı olan her Kullanıcı, sitede yayınlanan metinleri eksiksiz bir şekilde okuduğunu ve anladığını kabul ve taahhüt eder.

5) TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, RİMA GOLD’un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

6)FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
1- Fikri ve Sınai Haklar başlığı açılarak, rimagold.com.tr internet sitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve rimagold.com.tr’nin sunumu, her türlü Fikri Mülkiyet hakkı RİMA GOLD ALTIN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne aittir. Bu İnternet Sitesi’ndeki bilgilerin ya da İnternet Sitesi sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software kodları ile html kodu ve diğer kodlar rimagold.com.tr içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcılar, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan rimagold.com.tr’nin yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla RİMA GOLD ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, RİMA GOLD hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının RİMA GOLD hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

7)KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, web sitemizden mal veya hizmet aldığınızda veya web sitemize üye olduğunuzda paylaşmanız suretiyle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olan Şirketimiz Rima Gold Altın Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Şirketimizden aldığınız ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılması, sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası, bilgi güvenliğinin sağlanması, ürün ve hizmetlerimizin sizlere tanıtılması, web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, tarafınıza dergi ve tanıtıcı broşür gönderilmesi, ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, kampanyalarımızdan sizlerin haberdar edilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlara, onay vermeniz halinde tarafınıza gönderilecek olan ticari elektronik iletilerin size ulaştırılması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü parti iş ortaklarımıza yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak, kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yukarıda belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak Şirketimizin Molla Fenari Mahallesi Nuruosmaniye Caddesi No:49 Nuruosmaniye 34120 Fatih İstanbul adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Kullanıcı, yukarıda verilen kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirme hükümlerini okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve belirtilen tüm şekil, amaç ve nedenlere binaen kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına özgür iradesiyle ve açık bir şekilde onay verdiğini kabul ve taahhüt eder