KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Müşterilerimiz, RİMAGOLD ŞİRKETİ olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

RİMAGOLD, kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, rimagold.com.tr tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin paylaşımıyla, ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca İstanbul RİMAGOLD ve tüm grup şirketlerinden hizmet, ürün, aktivite, organizasyon ve kampanyalar hakkında link ve yönlendirmeleri, tanıtımları, haberleri veya reklamları da içerebilen şekilde iptalini gerçekleştirmediğim sürece tarafıma bilgilendirme yapılabilmesi için tüm iletişim bilgilerinin (telefon numaraları, faks, posta ve e-posta adresleri) kullanılmasına, yasal düzenleme kapsamında ticari iletişim ve ticari elektronik ileti gerçekleştirilebilmesine izin/onay/icazet verdiğimi taahhüt ederim.

Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

• Kimlik bilgileriniz (ad, soyad)

• İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)

• T.C. kimlik numaranız,

• Doğum tarihiniz,

• Üye numaranız,

• Alışveriş bilgileriniz (alışverişlerinizin tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli gibi bilgiler vs.)

• www.rimagold.com.tr internet sitesi (“Site”) kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Side’deki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler)

• Pazarlamaya esas işlenebilecek bilgileriniz (Doğum tarihi, Site kullanımları, alışveriş alışkanlıkları, adres, ve alışkanlıklar gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri dahil her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri(nakit, kredi kartı vs.) ve ödeme detayları (taksit miktarı vs.), eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb.) reklam tanıtıcısı bilgileri)

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

RİMAGOLD olarak kişisel verilerinizi, tarafınızdan alınan açık rızaya dayanarak, Sitemiz üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Sitemiz üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız

Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi, Aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi, Site’ye üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi, Kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi, özel günler için kutlama, temenni, tebrik, size yönelik her türlü ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi amacıyla kimlik, iletişim, alışveriş ve pazarlamaya esas bilgilerinizi işlemekteyiz.